Kas Sulle näib ebaõiglane maksta värbamise eest ettemaksu?

11/19/2019
Kas Sulle näib ebaõiglane maksta värbamise eest ettemaksu?

Enamik ettevõtteid on olnud olukorras, kus tuleb valida, kas värbamist ise läbi viia või kasutada uue töötaja otsinguks professionaalset värbamispartnerit. Kui otsustatakse kasutada partnerit, siis tekib päevakorda küsimus, kui palju teenuse eest maksta ning kas valida otsingufirma, kes kasutab tulemuspõhist tasuskeemi või kes küsib tasu juba lepingu sõlmimisel.   

Mis vahe on tulemuspõhisel ja alustustasuga makseskeemil?

Tulemuspõhise tasu (inglise keeles Success fee või Contingency) korral tuleb värbajale maksta tasu üksnes siis, kui tema esitletud kandidaadiga sõlmitakse tööleping. Enamasti on sel juhul mitmel värbamisagentuuril võimalus vakantsele ametikohale oma kandidaate välja pakkuda ning tekitatakse teadlik konkurentsi olukord, kus tasu saab see, kes kõige kiiremini sobiva kandidaadi leiab. Tasu õige kandidaadi leidmise eest võib jääda vahemikku 10-30% otsitava inimese aastapalgast.

Alustustasuga värbamise puhul (inglise keeles Retained) pühendub värbamispartner sügavuti sellele konkreetsele otsingule ja viib seda reeglina läbi sihtotsinguna. Leping sõlmitakse eksklusiivselt vaid ühe partneriga, kelle ülesanne on leida üles ja esitleda kõige sobivamad inimesed antud positsioonile. Tasu makstakse reeglina kolmes enam-vähem võrdses osas – I osamakse lepingu sõlmimisel, II osamakse kandidaatide esitlemisel ja III siis, kui kandidaadiga on saavutatud kokkulepe tööle asumiseks.   

 

Tulemuspõhise tasu plussid ja miinused

Tulemuspõhine tasu on tööandjale pealtnäha justkui ideaalne variant mitu erinevat värbajat otsivad kandidaate ning see, kes toob parima tulemuse, saab ka tasu endale. Kui aga panna end värbaja positsiooni, siis tema jaoks on tekitatud olukord, kus kõige kiirem reageerija saab tasustatud ja teistele jäävad “tühjad pihud”. Juhul, kui on kohe sobiv kandidaat varrukast võtta, siis ehk õnnestub oma töö eest ka tasu saada. Vastasel korral on see tasuta töö, kuna kandidaatidega tuleb igal juhul suhelda ja värbamine on väga ajamahukas tegevus.

 Plussid:

 • klient saab kasutada korraga mitme agentuuri teenuseid eksklusiivsus puudub. Klient ei pea endale valima ühte konkreetset teenuse osutajat;
 • otsinguprotsess võib osutuda kiiremaks;
 • klient ei pea tasu maksma, kui ka ükski värbaja talle sobivat kandidaati ei leia;
 • hea võimalus täita juunior-taseme positsioone.

 

Miinused:

 • kuna otsingut teostavad mitu agentuuri, ei pruugi see üheski agentuuris prioriteediks olla. Miks? Kuna värbajal on väga suur tõenäosus oma töö eest tasu mitte saada, keskendutakse kindla tasuga projektidele;
 • suured käärid tööandja soovide ja kandidaatide oskuste vahel kuna mäng on kiiruse peale, siis ei ole agentuuridel piisavalt aega süveneda ettevõttesse, selle kultuuri ja otsitavasse positsiooni, mistõttu võidakse välja pakkuda profiilile mittevastavaid kandidaate;
 • võib kahjustada ettevõtte mainet kandidaatide silmis ning tekitada segadust, kuna nende poole pöörduvad sama projekti raames mitmed erinevad isikud;
 • kandidaate otsitakse enamasti oma andmebaasidest ning töökuulutusele vastanute seast;
 • teenusepakkuja ei pruugi anda garantiid oma tööle;
 • tööandjale pakutakse välja suur hulk kandidaate, mistõttu on värbaval juhil oluliselt rohkem tööd nende selekteerimise ja intervjueerimisega;
 • sihtotsingut enamasti ei tehta ning seetõttu jõuab tööpakkumine vaid aktiivselt tööd otsivate inimesteni;
 • värbamisprotsessis tekib segadus, kuna puudub üks konkreetne vastutav isik: tööandja annab otsingu tegemiseks mitmele värbajale, kus kõik konkureerivad ühe tulemuse (või siis “rahapoti”) nimel
 • kui tekib olukord, kus kahe erineva agentuuri poolt on välja pakutud üks ja sama kandidaat, siis kuidas teha selgeks, millisele värbajale teenustasu maksta.

 

Alustamistasu ehk ettemaksuga tasuskeemi plussid ja miinused

Kasutatakse ühte partnerit, kes vastutab kogu protsessi eest ja pühendub põhjalikult selle otsingu edukale läbiviimisele. Teenusepakkuja annab oma tööle ka garantii ja tasu teenuse eest jääb vahemikku 20-30% otsitava inimese aastasissetulekust. Teenustasu küsimine lepingu sõlmimisel on põhjendatud, kuna töö kandidaatide leidmiseks, long-listi koostamiseks ja kandidaatidega suhtlemiseks on kogu otsinguprotsessist üks ajamahukamaid etappe. Sihtotsingut tehes otsib headhunter üles just need kõige sobivamad inimesed, võtab nendega aktiivselt ühendust ja uurib valmidust töökohta vahetada. Paljuski on see töö sarnane müügitööle – eesmärk on panna kandidaat huvituma nii ettevõttest kui pakutavast ametikohast.

Suurim erinevus tulemuspõhise tasuga otsingust on see, et kandidaate otsides ei keskenduta tööturul aktiivsetele inimestele, vaid teostatakse sihtotsingut konkreetse valdkonna põhiselt ning koostatakse long-list kõige sobivamatest kandidaatidest. Toimub pidev otsesuhtlus nii kandidaatide kui ka kliendiga – viimasele jagatakse iganädalaselt tagasisidet otsingu käekäigu kohta. Enne otsinguga alustamist tutvutakse väga põhjalikult nii kliendi ettevõtte kui ka selle kultuuriga ning pannakse paika profiilikirjeldus, mis lähtuks võimalikult täpselt ettevõtte vajadustest ja mis aitaks värbamispartneril leida sobivaim kandidaat vabale positsioonile.

 

Plussid:

 • tööpakkujal on üks pühendunud värbamispartner, kes tegeleb kogu protsessiga, tunneb tööandjat ja otsitavat profiili ning suudab pakkuda parimaid kandidaate;
 • töid teostatakse kindlaksmääratud protseduuri alusel, klient saab regulaarset infot otsingu käigust ja ülevaadet motiveeritud kandidaatidest;  
 • kandidaate otsitakse laiapõhjaliselt mitmetest erinevatest kanalitest, et jõuda maksimaalse hulga potentsiaalsete kandidaatideni;  
 • tänu suurele eeltööle saab tööandja ka hea ülevaate hetkel antud valdkonnas turul toimuvast;
 • sobib erinevate keerukamate profiilide ja turul nõutud ametikohtade täitmiseks ning juhtide ja tippspetsialistide otsinguks;
 • teenusepakkuja annab oma tööle garantii.

 

Miinused:

 • ajaraamistik võib olla mõnevõrra pikem, sest järgitakse kindlat protseduuri;
 • teenustasu võib olla veidi kõrgem kui tulemuspõhise tasustamise korral;
 • kui tellija otsingu mingil põhjusel katkestab, kuulub esimene osamakse siiski tasumisele, kuna värbamispartner investeerib eeltöösse väga suure osa oma ajast.

 

Lõplik valik värbamisteenusest ja hinnastamisest jääb loomulikult tööpakkujale. Lõpuks oleneb hinnastamine ja pakutav teenus ka otsitavast positsioonist, selle keerukusest ja turul olevate kandidaatide hulgast. Kui turul olevate professionaalide hulk on väga limiteeritud, siis on  kindlasti mõistlik sõlmida leping ühe konkreetse värbamispartneriga, kes oskab õigetele kandidaatidele läheneda. 

 

Võta meiega ühendust

Homsed talendid leiad meie abiga!

Meie värbajad ja sihtotsingu konsultandid ootavad sind! Aitame värvata sobiva inimese Sinu meeskonda. Võta meiega ühendust ning leiame teile parimad juhid ja spetsialistid läbi kõrgetasemelise sihtotsingu. Sihtotsing on kiire viis leida hea kandidaat õigele ametikohale.

  Lisada saab kuni 12 MB suuruseid PDF või Word dokumente.

  Talentor Estonia OÜ

  Mustamäe tee 5
  10616, Harjumaa Tallinn
  Eesti

  Kuulume rahvusvahelisse Talentor International gruppi. Talentor on juhtide otsingu- ja värbamisorganisatsioon keskastme- ja tippjuhtide ametikohtadele. Oleme üks maailma 20 parimast juhtide otsinguvõrgustikust, millel on sõltumatud partnerid üle kogu maailma. Meie rahvusvahelisest võrgustikust leiad värbaja rohkem kui 30st riigist.