Sinu homsed
talendid on siin

Sihtotsing

Miks sihtotsing?

Sihtotsing on nagu rätsepatöö, mis arvestab alati konkreetse kliendi isikupära ja unikaalsusega. Otsingut tehes on ettevõtte tundmine ja vajaduste mõistmine väga oluline, et saaksime potentsiaalsete kandidaatide seast leida just Sulle sobivaimad ja tekitada neis huvi Sinu ettevõtte vastu.

Peame sihtotsingut parimaks ja tulemuslikumaks värbamise meetodiks leidmaks üles just see kõige õigem inimene. Toetame otsingut Talentori ja avalike andmebaasidega, tööandja brändingu eesmärgil avaldame töökuulutuse elektroonilises ja/või trükimeedias. 

Sihtotsing on üks värbamise vormidest, mille kaudu leitakse üles eelkõige just need kandidaadid, kes ise tööportaalides kuulutusi vaatamas ei käi, ehk teisisõnu on küll avatud pakkumistele, kuid ise aktiivselt tööd ei otsi. Selliseid passiivseid tööotsijaid on turul erinevate uuringute andmetel 55-65% ning lihtsalt töökuulutuste kaudu neid kätte ei saa. Küll aga on need talendid valmis kuulama ja kaaluma uusi karjäärivõimalusi, kui neid läbi sihtotsingu tööle kandideerima kutsuda.

Sihtotsingu teeb eripäraseks just see, et selle kaudu on võimalik üles leida ka väga spetsiifilistele profiilidele vastavaid kandidaate. Sobivate töötajate leidmiseks kasutame “kastist välja mõtlemist” ehk kandidaate otsime lisaks cv-portaalidele ka Facebooki gruppidest, konverentsidelt, suhtevõrgustike kaudu ja mujalt. Kuna otsitame täpselt profiilile vastavaid inimesi, on palju suurem tõenäosus leida üles inimene, kes tõesti sellele kohale sobib ning seda 100%-liselt naudib!

 

Sihtotsingu protsess

1. Otsingustrateegia ja materjalide ettevalmistamine

 • Tutvume ettevõtte ärivaldkonna, konkurentide, kliendisegmendi ja peamiste sektori eripäradega
 • Kaardistame ettevõtted ja ärivaldkonnad, kust vajaliku taustaga kandidaate otsida (target-companies)
 • Kaardistame sihtotsingu kanalid (ettevõtete nimekirjad, erialafoorumid, erialaliidud, ettevõtete TOPid, vilistlaste nimekirjad jne)
 • Koostame ettevõtte tutvustuse ja profiilikirjelduse kandidaatidele esitlemiseks
 • Valmistame ette otsingus kasutatavad materjalid (kriitilised märksõnad, lisaküsimustik, testid, ülesanded, videointervjuu küsimused jm)
 • Teeme ajalise orienteeruva plaani otsingu läbiviimiseks

2. Long-list’i koostamine ja suhtlus kandidaatidega

 • Otsime kandidaate sihtotsingu kanalitest fikseeritud märksõnadega
 • Lisame sobivad kandidaadid Talentori digitaalsesse värbamiskeskkonda
 • Kontakteerume kandidaatidega (telefon, e-mail, Skype, LinkedIn, Facebook jne)
 • Tutvustame kliendi ettevõtet, innustame kandidaate saatma oma CV ja otsingus osalema

3. Kandidaatidega kohtumised ja hindamised

 • Viime läbi silmast silma intervjuu sobivate kandidaatidega
 • Iga intervjuu käigus teeme lühikesed videointervjuud kliendile esitamiseks
 • Vajadusel viime läbi testid või muud hindamised (lisaülesanded, kirjaliku keeleoskuse hindamine jne)
 • Suhtleme jooksvalt kandidaatidega ja hoiame neid kursis otsingu käiguga, mittesobivatele vastame eitavalt ja põhjendame nende kõrvalejäämist

4. Kandidaatide esitlemine (short-list)

 • Koostame iga kandidaadi kohta lühikokkuvõtte
 • Aktiveerime kandidaadid läbi veebipõhise värbamiskeskkonna kliendile tutvumiseks
 • Esitleme kandidaate CV, videointervjuu ja lühikokkuvõttega (lisaks võib olla täiendav küsimustik, testid, motivatsioonikiri jm)
 • Anname kliendile suulise ülevaate lõppkandidaatidest
 • Lepime kokku kohtumised/intervjuud kliendi juures

5. Lõppvaliku tegemine

 • Intervjuud kliendi juures
 • Kuulame kliendi hinnangut kandidaatide kohta
 • Suhtleme kahe kuni kolme soovitajaga kasutades põhjalikku küsimustikku
 • Viime läbi kokkulepitud psühholoogilised testid (vajadusel kliendi poolt soovitud testid)
 • Klient valib välja sobiva kandidaadi ja eelistame, et klient ise kandidaadile rõõmsast uudisest teatab
 • Kliendi soovil aitame teha pakkumise väljavalitud kandidaadile
 • Helistame valikust väljajäänud kandidaatidele, põhjendame kõrvalejäämist ja saadame tagasiside küsimustiku

6. Töösuhte loomine ja edasine suhtlus

 • Klient ja kandidaat sõlmivad kirjaliku kokkuleppe tööleasumiseks
 • Talentor saadab kliendile tagasiside küsimustiku
 • Talentori konsultant hoiab end kursis mõlemapoolse rahulolu ja valikuga pärast kandidaadi tööleasumist

Võta ühendust

Homsed talendid leiad meie abiga!

Meie värbajad ootavad sind! Aitame värvata sobiva inimese Sinu meeskonda. Võta meiega ühendust ning leiame teile parimad juhid ja spetsialistid läbi kõrgetasemelise personaliotsingu. Sihtotsing on kiire viis leida hea kandidaat õigele ametikohale.

  Lisada saab kuni 12 MB suuruseid PDF või Word dokumente.

  Talentor Estonia OÜ

  Mustamäe tee 5
  10616, Harjumaa Tallinn
  Eesti

  Kuulume rahvusvahelisse Talentor International gruppi.