Majanduslikult keeruline aeg on just õige hetk kasutada värbamiseks sihtotsingu teenust

01/23/2024

Oleme läbimas majandustsükli languse faasi ja kuigi majandusanalüütikud ennustavad languse pidurdumist ja trendi muutumist käesoleva aasta teise poolde, võtab majanduse hoogsa kasvu faas veel pisut aega. Ka varasemalt on Eesti ettevõtted näidanud üles tarkust, kuidas keerulistest aegadest läbi minna ja majandus taas kasvule pöörata. Majanduslikult rasketel aegadel on eriti oluline teha tarku otsuseid ja värvata targalt ettevõttesse vajalikke talente. Oluliseks muutub iga üksiku töötaja efektiivsus, kompetents, motivatsioon ja kaasatus.
Kuigi praegusel ajal kõlab siit-sealt infot, et kandidaadid on aktiivsed ise töökuulutustele reageerima ja kandideerima, on majanduslikult keerulisel ajal vaja värvata väga täpselt selline kandidaat, kelle oskused ja kogemused maksimaalselt ettevõtte vajadustega kokku langevad. Siin ongi õige aeg ja koht kasutada sihtotsingu teenust.

Sihtotsinguettevõtted on oma ala professionaalid. Nad koolitavad oma töötajaid pidevalt ning on kursis uuemate trendide ja uuringutega, et teada kandidaatide ootuseid tööandjatele. Nad kohandavad iga protsessi vastavalt kandidaatide sihtrühmale, võttes arvesse ka generatsioonide eripärasid, mis kanalitest nad infot hangivad ning mis nende jaoks oluline on.
Värbajad hoiavad end kursis tehniliste võimalustega ning kasutavad laialdaselt AI abi, et jõuda passiivsete kandidaatideni, kes ise ei reageeri traditsioonilistele värbamismeetoditele.

Aja ja kapitali kokkuhoid
Värbamine võib olla aja- ja ressursimahukas protsess, eriti kui otsitakse kandidaate juhtide või väga kitsa eriala tippspetsialistide ametikohtade täitmiseks. Kui kaasate protsessi värbamisettevõtte, tegelevad nemad kandidaatide hindamise ja valikuga alates esmasest kandidaadiga ühenduse võtmisest kuni intervjuude koordineerimiseni ja palgaläbirääkimiseni. Selline terviklik lähenemine tagab, tõhusama värbamisprotsessi, mida iseloomustab professionaalsus, parimate tavade järgmine lühenenud värbamisperiood ja vähenenud kulud, mis kokkuvõttes vabastab ettevõtte sisemisi ressursse igapäevase töö tegemisele.
Sihtotsingu ettevõtted pakuvad oma teenusele garantiid, mis tähendab, et kui valitud töötaja peaks siiski otsustama ettevõttest lahkuda või ei vasta tema kompetents tööandja ootustele, otsivad värbajad järgmise kandidaadi tasuta.

Ligipääs tippudele
Talentide värbamisel on konkurents jätkuvalt tihe, kuid headhunter’id oskavad sihtotsingu käigus jõuda just nende kandidaatideni, kelle oskused ja varasemad kogemused saavad ettevõttele väärtust luua.
Majanduslikult keeruline aeg muudab inimesed muudatuste suhtes ettevaatlikumaks ja end töökohal kindlalt tundvad inimesed ei pruugi ise aktiivselt kandideerida. Tavapäraselt on värbamisettevõtetele kogunenud märkimisväärne kandidaadibaas inimestest, kelle poole pöörduda, kui neile sobiv ametikoht pakkumisele tuleb. Selline passiivsete kandidaatide talendipank on kuldaväärt andmebaas, kust otsida konkreetsete oskuste või kogemustega inimesi. Koostöö sihtotsingu ettevõttega annab teile ligipääsu nende ulatuslikule võrgustikule. Samuti kasutavad sihtotsingu eksperdid kõikvõimalikke muid väliseid andmebaase konkreetse valdkonna passiivsete kandidaatide leidmiseks.

Mõned näited spetsiifiliste nõudmistega ametikohtadest, mille oleme suutnud täita sihtotsinguga
– Tootmisettevõte otsis endale tootmise valdkonnast finantsjuhti, kelle tugevuseks on investeeringute tasuvuse hindamine.
– Ettevõte otsis tootmisjuhti, kellel on kogemusi ja kastist välja mõtlemisoskust, et viia tootmises läbi suurem moderniseerimine
– Ettevõte otsis tarkvaraarendajat, kellel on väga suured kogemused programmeerimiskeeles, mida kasutatakse vaid kitsas valdkonnas.
– Ettevõte otsis müügijuhti, kes on ühtviisi inimeste inimene ja samas ka numbriinimene (kogenud müügianalüütikas).

Valdkonna ekspertiis
Tavapäraselt on sihtotsingu ettevõtted fokuseerinud oma tegevuse kas kindlate ametikohtade või tööstusharude põhiselt. See spetsialiseerumine annab neile head teadmised turutrendidest, palgatasemetest, konkurentide tegevustest, sobivatest värbamiskanalitest, värbamistarkvaradest, erinevate generatsioonide ootustest jne. Seda ekspertiisi on nad valmis klientidele jagama ja leidma koos parimad lahendused. Pädev headhunter annab sageli väärtuslikku teadmist palgataseme võrdlusanalüüsidest ja konkurentsimaastikust.
Värbajatel on huvi õppima tundma ettevõtet, kellega nad koostööd teevad, et mõista nende konkreetseid vajadusi, kultuuri ja pikaajalisi eesmärke. See arusaam võimaldab neil leida kandidaate, kellel on mitte ainult õiged oskused, vaid kes on ka ettevõtte visiooni ja väärtustega kooskõlas.

Tööandja brändi saadikud
Hea värbamispartner on kindlasti pühendunud tööandja brändi saadik. Hea koostöö tekitab värbajal juba eos soovi oma head koostööpartnerit soovitada ja leida üles need motivaatorid, mis iga kandidaadi puhul just talle olulised on. Värbamisettevõte saab jagada oma kogemust ettevõtte kultuuri ja väärtuste kohta, mis koostööpartnerina silma on jäänud. See kogemus on väga tihti kandidaatidele oluline info, et potentsiaalsest uuest tööandjast tõest pilti saada. Samuti saab värbaja kirjeldada kandidaadile ka värbavat juhti.
Tehnilise poole pealt saavad värbamisettevõtted olla abiks tööandja brändi konsultatsioonidega, kujundada pilkupüüdvad töökuulutused või salvestada ametikohta tutvustava video ja juhi pöördumise.
Kogemus on näidanud, et tööandja väärtused ja värbav juht on oluliseks otsustamise kriteeriumiks passiivsetele kandidaatidele.

Kandidaatide hindamine
Headhunter’id viivad läbi põhjalikke hindamisi kandidaatide oskuste, kogemuste ja kultuurilise sobivuse väljaselgitamiseks. See hõlmab pädevusepõhiseid intervjuusid, isiksuse- ja erinevaid oskuste teste ning suhtlemist soovitajatega.

Konfidentsiaalsus ja diskreetsus
Seoses erinevate planeeritavate muudatustega võib ettevõte leida end olukorras, kus avalik värbamine põhjustaks ärevust ja kuulujutte ettevõtte sees või annaks liigset infot konkurentidele. Sihtotsinguettevõtted jäävad oma töös alati konfidentsiaalseks ja diskreetseks ning saavad värbamisprotsessi läbi viia nii, et info on jagatud vaid neile, keda see otseselt puudutab. See on oluline olukordades, kus soovitakse asendada olemasolevaid töötajaid või luua ametikohti, mille kommunikatsiooni ei ole võimalik samaaegselt teha.

Koordineerimine ja läbirääkimised
Värbajad koordineerivad intervjuusid, annavad tagasisidet mõlemale poolele ja tegelevad palgaläbirääkimistega. See roll on oluline selge suhtluse ja sujuva värbamisprotsessi tagamiseks. Samuti jääb nende kanda ka värbamisprotsessi see pool, mis rõõmu ei paku – äraütlevate sõnumite jagamine ja otsuse põhjendamine kandidaatidele, kes ei osutunud valituks.
Toetus pärast töölevõtmist
Sihtotsingu konsultantide töö ei lõpe sobiva inimese välja valimisega, vaid nad pakuvad tuge ka pärast kandidaadi tööleasumist, tagades sujuva ülemineku uuele ametikohale. See võib tähendada ka kandidaadi nõustamist elukorralduslikes küsimustes, kui uus töökoht toob kaasa näiteks kolimise uude kohta.

Kas sihtotsingu teenus tasub end ära?
Sellele küsimusele vastamiseks on tarvis analüüsida konkreetseid asjaolusid, kuid teatud rollide puhul, nagu juhtivad positsioonid või väga spetsiifilised ametikohad, on sihtotsing tõeliselt asendamatu ja ka võimalik kokkuhoiu koht. See töö tagab, et parim talent leiab tee teie ettevõttesse ja jääb teiega pikaks ajaks. Nii et paljudel juhtudel jah, sihtotsing on kindlasti seda väärt!

Kui soovite sihtotsingu konsultatsiooni või pakkumist, võtke meiega ühendust.

  Võta meiega ühendust

  Homsed talendid leiad meie abiga!

  Meie värbajad ja sihtotsingu konsultandid ootavad sind! Aitame värvata sobiva inimese Sinu meeskonda. Võta meiega ühendust ning leiame teile parimad juhid ja spetsialistid läbi kõrgetasemelise sihtotsingu. Sihtotsing on kiire viis leida hea kandidaat õigele ametikohale.

   Lisada saab kuni 12 MB suuruseid PDF või Word dokumente.

   Talentor Estonia OÜ

   Mustamäe tee 5
   10616, Harjumaa Tallinn
   Eesti

   Kuulume rahvusvahelisse Talentor International gruppi. Talentor on juhtide otsingu- ja värbamisorganisatsioon keskastme- ja tippjuhtide ametikohtadele. Oleme üks maailma 20 parimast juhtide otsinguvõrgustikust, millel on sõltumatud partnerid üle kogu maailma. Meie rahvusvahelisest võrgustikust leiad värbaja rohkem kui 30st riigist.