Üle õla vaatamata: Kuidas koondamisnõustamine ja tööandja poolne tugi aitavad koondamise korral pöörata pilgu tulevikku.

02/13/2024

Muutused meie ümber tõmbavad endaga kaasa ka ettevõtted ning tööandjad peavad olema valmis kiireteks muudatusteks, mis paraku võivad tuua kaasa vajaduse koondada töötajaid. Selline otsus võib olla ootamatu nii töötajatele kui tööandjatele. Tööandja roll ei piirdu sellistel juhtudel vaid seadusega ettenähtud protseduuride järgimisega, sama oluline on investeerida ressursse ka töötaja toetamisse, nõustamise pakkumisse ja ka uue töö leidmise lihtsustamisesse.
Töösuhte lõpetamine ei pea olema ainult negatiivne kogemus. Õige lähenemisega saavad tööandjad muuta selle võimaluseks näidata üles tuge ja mõistmist, aidates töötajal edasi liikuda positiivselt ja enesekindlalt. Selleks, et ootamatud olukorrad meid jalust ei niidaks, on hea nendeks valmistuda juba ajal, mil olukord on stabiilne. Sel ajal saab töötada välja personalipoliitika koos juhtidele suunatud koolitusprogrammiga, mis toetaks lahkuva töötaja abistamist, nõustamist ja uue töö leidmise toetamist.

Töötaja toetamise eesmärk on töötajaga hea suhte hoidmine ka pärast töösuhte lõppemist. Igakülgne toe pakkumine töölepingu lõpetamisel tekitab lahkuval töötajal emotsionaalse turvatunde ning jätab meeldiva mälestuse, et ta on inimesena kolleegidele väärtuslik ja hinnatud ka pärast ettevõttest lahkumist.

Toome siin välja mõned soovitused, mis aitavad koondamise situatsiooni teha töötajale lihtsamaks ja aitavad tal suunata pilgu tulevikku ilma üle õla tagasi vaatamata.

• Hoidke koondamissõnumi kommunikatsioon selge, professionaalne ja asjakohane. Selgitage koondamise põhjuseid ausalt ja empaatiliselt. On hea, kui töötajat teavitab otsusest juht, kes otsuse langetas, ja esitab töösuhte lõpetamise kohta ausa põhjuse. Vestlusel tuleks keskenduda faktidele ja tööga seotud põhjustele ning anda töötajale tagasisidet. Jagage talle tunnustust ja austust tehtud töö eest. Töötajal on õigus saada infot, mis olid need mõjurid, mille alusel tööandja otsuse langetas. Tal peab peab olema võimalus küsida küsimusi ja saada vastused. Looge vestluseks õhkkond, kus midagi ei jää ütlemata või selgitamata. Pakkuge talle selget teavet protsessi ja ajakava kohta.

• Võimalusel pakkuge töötajale professionaalse nõustaja tuge edasiste karjäärivõimaluste leidmiseks ja tunnetega toimetulekuks. Pakkuge koondatud töötajale professionaalseid karjäärinõustamisteenuseid, sealhulgas CV kirjutamise abi ja intervjuu ettevalmistust ning teavet kus tööotsijana värbajatele silma jääda (CV Online, CV Keskus, LinkedIn, vastava valdkonna Facebooki grupid jms). Aidake inimesel mõista, millistele ametikohtadele ta kõige paremini sobib, samuti leida infot võimaluse kohta planeerida karjääripööret. Psühholoogilisest nõustamisteenusest on töötajal kasu, et aidata tal muutusega toime tulla. Praktika on näidanud, et koondamissituatsioon võib negatiivselt mõjutada ka töötaja enesekindlust ja -hinnangut. Professionaalne nõustaja saab pakkuda empaatilist tuge ning olla mõistev kõigi tunnete ja emotsioonide osas, mis töötajal tekkida võivad. Tõhus nõustamine aitab töötajal paremini toime tulla töökaotusega, suurendab tema enesekindlust uute võimaluste leidmisel ja tugevdab ettevõtte kui hoolivat tööandja mainet.

• Tehke koostööd Töötukassaga. Soovitame kasutada Töötukassa pakutavat tuge nende teenuste tutvustamiseks. Töötukassa on valmis igakülgselt koondamise situatsioonides kaasa aitama ja jagama infot, mida riik omalt poolt tööotsijale pakub – erinevad hüvitised, tähtajad jne. Masskoondamise korral on soovitatav kutsuda Töötukassa esindaja ettevõttesse läbi viima infotundi, et töötajad saaksid info otse oma ala professionaalidelt. Töötaja vajab infot, mis on järgmised sammud, mida tal on vaja ette võtta pärast töölepingu lõppemist, nt registreerida end töötuna Töötukassas jne.

• Tööandjana olge mõistev töötaja tööotsingule kuluva aja suhtes. Selleks, et töötajal säiliks motivatsioon töösuhte lõppemiseni ja ta tunneks end tuleviku osas kindlamalt, andke talle aega osaleda nõustamistel ja käia töövestlustel, kui ta on juba leidnud huvitavaid tööpakkumisi.

• Pakkuge võimalusel täiendavaid lahkumistoetusi või hüvitisi. Kuigi seadusega on määratud kindlaks hüvitiste suurus vastavalt Töölepinguseadusele, saab tööandja omalt poolt kaaluda võimalust pakkuda täiendavat finantsabi. Selleks võib olla kas rahaline hüvitis või tööandja soodustuse paketi (nt tervisekindlustuse) jätkamine teatud perioodil.

• Pakkuge koolitusi või olge abiks tööpakkumiste info jagamisel. Tööandja saab soodustada või pakkuda uute oskuste arendamist läbi koolituste või kursuste, mis aitavad töötajatel uuel ametialal kanda kinnitada. Viimasel ajal on Eesti ettevõtted näidanud üles head koostööd ja hoolimist oma töötajate suhtes ning vahetanud omavahel infot vabadest ametikohadest ning jaganud koondatud inimestele infot ettevõtete kohta, kes on just samal ajal värbamas. Siin tuleb kindlasti kasuks Eesti väiksus ja personalitöötajate omavaheline suhtlus, et väärtuslik info jõuaks kiirelt abivajajateni.

• Looge ühtne kogukond lahkunud töötajatele. Töösuhte lõppemine ei pruugi sugugi tähendada suhtlemise lõppemist. Alati jääb võimalus, et asjaolude muutumisel võib töötaja ühel hetkel tagasi pöörduda olles vahepealsel ajal kogunud oskuseid ja kogemusi. Ühtse kogukonna loomine jätab võimaluse jagada infot ettevõtte käekäigu ja vabade ametikohtade kohta või kutsuda ühisüritustele ka ettevõttest lahkunud töötajad. Soojade suhete hoidmine loob kogukonna milles lahkunud töötajad saavad olla teie ettevõtte soovitajateks ka pärast töösuhte lõppemist.

Eelpool mainitud sammud on vaid mõned ideed, mis aitavad töötajal koondamisega seotud üleminekuperioodi paremini ja positiivsemas meeleolus läbida ja vaadata pilguga tulevikku, mitte üle õla tagasi.
Pakume teile professionaalset koondamisnõustamise e outplacement’i teenust. Seda on võimalik kasutada vaid ühe inimese või ka masskoondamise korral. Koondamisnõustamise teenuse kasutamine annab tööandjale võimaluse pakkuda töötajale sujuvat ja valutut muudatuste perioodi ning lahkuvale töötajale emotsionaalset ja informatiivset tuge.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

  Võta meiega ühendust

  Homsed talendid leiad meie abiga!

  Meie värbajad ja sihtotsingu konsultandid ootavad sind! Aitame värvata sobiva inimese Sinu meeskonda. Võta meiega ühendust ning leiame teile parimad juhid ja spetsialistid läbi kõrgetasemelise sihtotsingu. Sihtotsing on kiire viis leida hea kandidaat õigele ametikohale.

   Lisada saab kuni 12 MB suuruseid PDF või Word dokumente.

   Talentor Estonia OÜ

   Mustamäe tee 5
   10616, Harjumaa Tallinn
   Eesti

   Kuulume rahvusvahelisse Talentor International gruppi. Talentor on juhtide otsingu- ja värbamisorganisatsioon keskastme- ja tippjuhtide ametikohtadele. Oleme üks maailma 20 parimast juhtide otsinguvõrgustikust, millel on sõltumatud partnerid üle kogu maailma. Meie rahvusvahelisest võrgustikust leiad värbaja rohkem kui 30st riigist.