ESG ja jätkusuutlikkus personalitöös

03/26/2024
esg

Milline on personalitöötajate roll ESG-s ja jätkusuutlikkuses?

19. aprillil toimub Talentori ja PARE veebiseminar, kus käsitleme põhjalikult ESG teemat. Fookuses on eelkõige S (Social) ja G (Governance). Arutelus osalevad nii juhid, personalijuhid kui ka ESG eksperdid. Sellele sissejuhatuseks on asjakohane meenutada Talentor Internationali ja Merceri jätkusuutlikkuse veebiseminari „Milline on personalitöötajate roll ESG-s ja jätkusuutlikkuses?“, mis toimus möödunud aasta lõpus. ESG on tõusnud paljudes ettevõtetes prioriteetide sekka, sest kehtestatud on raporteerimisnõuded. Kuid korporatiivsete standardite järgimisest ei piisa, et muuta ettevõte tulevikukindlaks. Ettevõttel võivad olla parimad tööriistad, aga ilma organisatsiooni kultuuri toeta on need väärtusetud. Personalipoliitikad annavad suure panuse kultuuri kujundamisesse. Veebiseminaril jagasid oma kogemusi:

 • Michael Eger Mercerist
 • Jaana Pedras Nordeast
 • Alessandro Spadaro Pfizerist
 • Bethlehem Hailu Nestlést

Michael Eger andis ülevaate Merceri rahvusvahelisest uuringust, mis näitas järgmist.

 • Personalitöös on praegu suurimad väljakutsed väsimus pidevatest muutustest, eelarvesurve ja talentide puudus.
 • Tööandja valikul on töökoha stabiilsuse järel teisel kohal tööandja maine. Talendid tahavad teada, millised on ettevõtte väärtused, ega ettevõtte tegevus ei kahjusta loodust, ega ettevõte ei tee koostööd Venemaaga jms.
 • 96% kõigi põlvkondade töötajatest soovivad, et nende tööandja tegevus oleks jätkusuutlik.
 • Jätkusuutlikkus ei tähenda ainult keskkonnahoidu, vaid ka inimeste hoidmist, mis seisneb nii võrdses kohtlemises ja kaasamises kui ka tervislikus töökultuuris.
 • Sõnad peavad kokku langema tegudega. Ei kõla usutavalt, et ettevõte toetab töötajate vaimset tervist, kui tulemusjuhtimine on nii range, et igapäevased ületunnid on vältimatud.
 • Talentide leidmisel ja hoidmisel on võtmesõnaks jätkusuutlik töö disain: töötajate heaolu tagamiseks toetatakse töö ja eraelu tasakaalu, vaimset tervist ja realistlikku töökoormust.

Bethlehem Hailu Nestlést alustas oma sõnavõttu mõistete täpsustamisega. Jätkusuutlikkus on terviklik lähenemine, ettevõtte toimimine viisil, mis vastab sotsiaalsetele, majanduslikele ja keskkonna vajadustele praegu, ilma et see kahjustaks tulevaste põlvkondade võimalusi. ESG on jätkusuutlikkuse osa. ESG on mõõdetav. ESG-st tulenevad konkreetsed kriteeriumid ettevõtte hindamiseks. See annab raamistiku, kuidas hinnata, kui hästi ettevõte haldab oma riske ja võimalusi jätkusuutlikkuse vaatepunktist.

Personaliosakonna roll ESG eesmärkide elluviimisel on järgmine.

 • Sotsiaalse vastutustundlikkuse arendamine on oluline, sest ettevõte vajab ka kogukonna toetust, n-ö volitust tegutsemiseks.
 • Mitmekesisus, võrdsus ja kaasamine aitavad organisatsioonil leida ja hoida parimaid talente.
 • Töötajatega seotud riskide haldamine on samuti võtmetähtsusega.

Jaana Pedras tõi esile, et mitmekesisus, võrdsus ja kaasamine (DEI) on Nordeas osa jätkusuutlikkuse strateegiast, mis omakorda on osa ettevõtte äristrateegiast. Nordea kliendibaas on mitmekesine ja mitmekesisus töötajate seas aitab kliente paremini teenindada.

DEI mõõdikud Nordeas on järgmised.

 • Sugude tasakaal: 2025. aastaks ei tohi kumbagi sugu olla alla 40%.
 • Võrdne kohtlemine: kaks korda aastast tehtava People Pulse’i kohaselt vähemalt 92% töötajatest usuvad, et neid koheldakse võrdselt.

Nn bottom-up lähenemine: DEI põhimõtete elluviimisel julgustatakse töötajaid initsiatiivi üles näitama, kitsaskohtadele viitama ja neid parandavates projektides osalema. Ilma töötajate kaasamiseta poleks võimalik DEI-d ja jätkusuutlikkust töötajate jaoks arusaadavaks muuta. Samas tähendab töötajate kaasamine seda, et nn rohepesu pole võimalik, töötajad märkavad, kas ettevõte toimib ka tegelikult jätkusuutlikult.

Alessandro Spadaro Pfizerist rõhutas, et personalitöö on jätkusuutlik, kui luuakse tingimused, mis võimaldavad kõigil anda enda parima ja olla autentselt nemad ise. Kõik personalitöö ja jätkusuutlikkuse eksperdid on ühel meelel, et jätkusuutlikkuse ja ESG valdkonnas esirinnas olemine nõuab märkimisväärseid investeeringuid, aga sellest saab võtmetähtsusega konkurentsieelis.

Talentor Internationali ja Merceri jätkusuutlikkuse veebiseminari saate järele vaadata SIIT.

Loe ka teisi Talentor Estonia blogipostitusi SIIT.

Võta meiega ühendust

Homsed talendid leiad meie abiga!

Meie värbajad ja sihtotsingu konsultandid ootavad sind! Aitame värvata sobiva inimese Sinu meeskonda. Võta meiega ühendust ning leiame teile parimad juhid ja spetsialistid läbi kõrgetasemelise sihtotsingu. Sihtotsing on kiire viis leida hea kandidaat õigele ametikohale.

  Lisada saab kuni 12 MB suuruseid PDF või Word dokumente.

  Talentor Estonia OÜ

  Mustamäe tee 5
  10616, Harjumaa Tallinn
  Eesti

  Kuulume rahvusvahelisse Talentor International gruppi. Talentor on juhtide otsingu- ja värbamisorganisatsioon keskastme- ja tippjuhtide ametikohtadele. Oleme üks maailma 20 parimast juhtide otsinguvõrgustikust, millel on sõltumatud partnerid üle kogu maailma. Meie rahvusvahelisest võrgustikust leiad värbaja rohkem kui 30st riigist.